Gorenjskim muzej Kranj – oblikovanje in postavitev razstave

V sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj smo pripravili razstavo “Ko je obleka naredila človeka”. Poleg oblikovanja celostne podobe razstave, postavitev razstave smo pripravili tudi vabilo, zgibanko ter knjigo.

Ustvarjena celostna podoba razstave je ključnega pomena. Določena tipografija, vzorci ter barve so prisotni na vseh oblikovanih materialih. S tem dosegamo usklajenost ter prepoznavnost skozi razstavo.

Potek dela: ogled prostorov ter opreme, določitev barv celotne razstave, priprava načrta za ureditev prostorv z razstavnimi panoji ter oblačili in ostalimi deli razstave. Izris in izrez sestavljivih lutk za oblačila ter pomoč pri postavitvi celone razstave.

Priprava prostora: postavitev kock ter kvadrov na katere razstavimo lutke za oblačila, opremimo z napisi, Izobesimo rute, zavijačke,.. Sledi postavitev vitrin ter opremljanje vitrin z nakitom, sklepanci in ostalimi dodatki. Razstava je obsegala 250 m2 površine, katero smo zapolnili kronološko.

Vam je všeč, kar vidite? ...